Oferta:

KARTA PODATKOWA, RYCZAŁT

KARTA PODATKOWA, RYCZAŁT

Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zmianami).

Prowadzimy:

handshaking in office
accounting financial data
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dla przedsiębiorców w ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów proponujemy: 

KSIĘGI RACHUNKOWE

KSIĘGI RACHUNKOWE

Dla podmiotów zobowiązanych do  prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).

Prowadzimy:

Businessman work on Desk office business financial analysis charts or graphs accounting calculating